Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [actual]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]

Order:61
Author: Ľuboslav Kardoš
Program: Kalkulacka2.pas
File exe: Kalkulacka2.exe

Matematika(kalkulačka)
- sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie
- vzorce na obsah, obvod, objem a povrch telies + grafická ukážka
- základné matematické konštantyOrder:62
Program: Kladne.pas
flow: Kladne.jpg

Make the programs for printable of 10 numbers whos delimetery to positive and negative.Order:63
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kombinacne_cislo.pas

Compute combination number.Order:64
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Komplex_cisla.pas

Program urobi prevod komplexneho cisla z algoritmickeho do goniometrickeho tvaru.Order:65
Author: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Komprese.pas
File exe: Komprese.exe

Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding. Program nemá žádné uživatelské prostředí - ovládá se výhradně pomocí parametrů při volání z příkazového řádku. Algoritmus je vhodný zejména pro kompresy textu a bitmap. Celá implementace ovšem spoléhá na 8 bitové dělení dat, takže komprese nebude efektivní na text kódováný ve formátu Unicode a na více než 8 bitové bitmapy. Program vznikl jako zápočtový program předmětu Programování I. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód a malá sada testovacích dat.Order:66
Author: scoooby
web: www.chlievik.net

Program: Krovnica.pas

Easy program for calculate quadratic equation.Order:67
Program: Kvadrat.pas

Calculates a quadratic equation. Apart from real roots x1,x2, it can calculate the imaginary ones too.Order:68
Program: Kvadrat4.pas
File exe: Kvadrat4.exe

Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).Order:69
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Linearna_rovnica.pas

Program vyrieši ľubovoľnú lineárnu rovnicu.Order:70
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
File exe: Log.exe

Program calculate logarithm with tree one.
- calculate logarithm with unknown RESULT
- calculate logarithm with unknown B
- calculate logarithm with unknown A


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [actual]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]