Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [actual]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]

Order:101
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas

Vykreslí Pascalov trojuholník.Order:102
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Permutacie.pas
File exe: Permutacie.exe
Example: Permut.txt

Program simulate permutation for input.Order:103
pi_lite.jpgAuthor: Dalibor Martišek
Program: Pi_jednoduse_unit.pasPi.pas
File exe: Pi_jednoduse_pro.exe
need: Pi_jednoduse_pro.zip

Program in Delphi for compute Pi. Algorithm are use simple convergence line. For old Pascal is a program Pi.pas.Order:104
Pi_Optimal.jpgAuthor: Dalibor Martišek
Program: Pi_Efektivne_Unit.pas
File exe: Pi_Efektivne_Pro.exe
need: Pi_Efektivne.zip

Program in Delphi for compute Pi number. Program use 4 optimal algorithm.Order:105
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Plat.pas
File exe: Plat.exe

Calculate average pay for every months.Order:106
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Platidla.pas

Rozmenenie danej sumy na najmenší počet platidiel.Order:107
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pocitani.pas
File exe: Pocitani.exe

Po zadani dvou čísel a,b z klávesnice program vypočte a+b, a-b, a*b,a/b, a div b, a mod b, celočíselne delení a zbytek po něm. Užívatel zadá dvě čísla, druhé pokud možno nenulové, nulou se totiž špatně delí.Order:108
Program: Pole_cis.pas
need: Pole_cis.txt

Z textového súboru ktorý obsahuje iba celé čísla. Určí počet párnych čísel, ktoré su druhými mocninami nepárnych čísel, a čísel ktoré sú dvojnásobkom nepárnych čísel.Order:109
Program: Polecopy.pas
flow: Polecopy.jpg

Make the program for switches array A to B when A(1) switch toB(n), A2 switch toB(n-1).Order:110
Author: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas

Determine index minimal member in array of number.


Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [actual]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]