Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [actual]  [151-160]  [161-169]

Order:141
koupy_sorter.pngAuthor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Sorter.pas
File exe: Sorter.exe

Ukázka práce většiny třídících algoritmů, které pro třídění používají porovnávání dvou prvků. Program vytvoří náhodnou posloupnost čísel, kterou zvoleným algoritmem setřídí. Jednoduchým benchmarkem je rovněž možné porovnat časovou složitost jednotlivých algoritmů. Pro vykreselení grafů je použit jednoduchý grafický výstup. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód.Order:142
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Spotreba.pas

Po zadaní ujetých kilometrů a spotrebovaných litrů paliva vypočte spotrěbu na 100km.Order:143
Program: Ssl_zozn.pas
need: Cisla.txt

Program read numbers from file and store to memory list. Memory list are divide to even/odd numbers.Order:144
Program: Sswap.pas

Program swap two variables a,b. Speciality is that program no needed third variable or stack. Unfortunately I'm not author of this.Order:145
Program: Sucet.pas

Makes the addition of two numbers.Order:146
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sucet2.pas

Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.Order:147
Program: Sucin.pas

Displays the result of the multiplication of numbers.Order:148
Program: Suckrat.pas
flow: Suckrat.jpg

Calculates the sum of the sum and product of N numbers A,B,C. Results print as table.Order:149
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Sudalicha.pas

Rozhodne, zda je zadané číslo sudé nebo liché.Order:150
Program: Suma.pas

Calculates the sum of the multipication results a[i]*b[n+1-i], where n stands for the number of arithmetical values.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [actual]  [151-160]  [161-169]